top of page

SILENT е финансиран со поддршка на програмата Еразмус+. Проектот SILENT започна во ноември 2022 година и ќе трае до февруари 2025 година. Проектот SILENT моментално е имплементиран од  тим кој се состои од шест организации:

InterAktion – Verein für ein interkulturelles Zusammenleben- Австрија office@interaktion.org

Stichting International Parents Alliance (Stichting IPA, Parents International) - KT Sassenheim, Холандија - канцеларија[at]parentsinternational.org

ДИГУС - СЛОВЕНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ НА ГЛУВИ -  Љубљана Словенија

Хуманост, Скопје, Северна Македонија - contact@humanost.org.mk

RightChallenge - Порто, Португалија - geral@rightchallenge.org

CSI – Центар за социјални иновации LTD.- Кипар  info@csicy.com

 

Координативен партнер:

Verein InterAktion,

Rebenburggasse 5, 8793 Trofaiach

office@interaktion.org 

Одговорен проект менаџер: Катја Лениќ Саламун 

katja.salamun@interaktion.org 

+436644309278

bottom of page