top of page
Day Care

Η ομάδα μας:

Το έργο αναπτύσσεται από μια ομάδα έξι οργανισμών από την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ολλανδία ως εξής:

InterAktion

InterAktion.png

Η InterAktion είναι ένας αυστριακός οργανισμός που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιωσιμότητα και την ένταξη των προσφύγων και των νέων από οικογένειες μεταναστών. Η πολυεθνική ομάδα ενθαρρύνει τους διαπολιτισμικούς διαλόγους μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς μέσω μη τυπικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Η οργάνωση προωθεί την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και τον εθελοντισμό μεταξύ των νέων στην Αυστρία και συμβάλλει στην αυτοανάπτυξη και την ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων και των νέων που κινδυνεύουν. Εστιάζουμε στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις και τα βιώσιμα συστήματα και τους βοηθάμε να κατανοήσουν ότι η βιωσιμότητα ξεκινά με προσωπικές και συλλογικές συμπεριφορές.

Το InterAktion βοηθά στην ενθάρρυνση και τη δημιουργία ολοκληρωμένων κοινοτήτων που ενσταλάσσουν στα άτομα αυτοπεποίθηση ώστε να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους.

Austria

Parents International

The Netherlands

Η Stichting IPA (Parents International) είναι ένας οργανισμός από την Ολλανδία που προσπαθεί να υποστηρίξει τους γονείς σε όλο τον κόσμο ώστε να αλλάξουν το παιχνίδι βοηθώντας τα παιδιά τους να μεγαλώσουν ως ευτυχισμένοι και υγιείς πολίτες του 21ου αιώνα. Πιστεύουν ότι οι εμπειρίες και η επικοινωνία με γονείς από όλο τον κόσμο συμβάλλουν στη βελτίωση των απαντήσεων στις παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις. Το Parents International παρέχει ένα φόρουμ όπου οι εκπρόσωποι των γονέων και οι επαγγελματίες που θέλουν να υποστηρίξουν τους γονείς μπορούν να συνεργαστούν προς το συμφέρον των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Το Parents International υποστηρίζει τους γονείς, συμμετέχει σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης για τη βελτίωση του (ψηφιακού) αλφαβητισμού, εργάζεται ενεργά για ίσες ευκαιρίες για κορίτσια και γυναίκες, υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη όλων των ομάδων και υποστηρίζει σθεναρά το δικαίωμα των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα και τον μητρικό πολιτισμό .

DUGS 

logo_sova.png

Το Zavod 13 (Engl. Institute 13) δημιουργήθηκε στη Σλοβενία ​​το 2012, λίγο μετά τη γέννηση της Sofia, ενός κοριτσιού με επιπλέον χρωμόσωμα 13.

Στη Σοφία δόθηκε μόνο ένας μήνας ζωής.

Τα ιδρυτικά μέλη ήθελαν να τονίσουν τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης για τις μητέρες, η οποία συχνά δεν είναι διαθέσιμη μετά τη γέννηση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η οργάνωση τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή με την πρώτη φωτογραφική έκθεση ξεχωριστών παιδιών – Look at Me.

Σήμερα το Zavod 13 είναι γνωστό για την Παγκόσμια Πορεία Κόκκινων Μπαλονιών, η οποία γιορτάζεται την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων.

Τα μέλη οργανώνουν εκδηλώσεις για να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινότητα, να διευκολύνουν τις ομάδες αυτοβοήθειας και να συμβουλεύονται τους γονείς. Κάθε χρόνο παρουσιάζουν και το βραβείο Heart of Inspiration σε μια ειδική συναυλία αφιερωμένη σε όλους.

Slovenia

Humanost

Η Ένωση Humanost ιδρύθηκε το 1998 στη Μακεδονία για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Στόχος τους είναι να τους δώσουν τις ευκαιρίες να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και να απολαμβάνουν τυποποιημένες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικές συνθήκες. Η Humanost εργάζεται για να συμμετάσχει όλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη ζωή τους και την πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο οργανισμός συνεργάζεται με διαφορετικές ομάδες-στόχους και παρέχει διαφορετικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προσωπική βοήθεια και ζωή με υποστήριξη.

Επιτρέπουν την κοινωνική ένταξη και κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία και των κωφών και έχουν εμπειρία στη συνεργασία με άλλους οργανισμούς για την επίτευξη των στόχων τους.

North Macedonia

Rightchallenge

Rightchallenge Logo. png.png
Portugal

Το Rightchallenge είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση από την Πορτογαλία που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μοχλός κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουν ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων – ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, το φύλο, την ηλικία ή την πολιτιστική τους καταγωγή – προκειμένου να τους προετοιμάσει να παρέμβουν και να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας.

Ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους πυλώνες παρέμβασής του είναι η δια βίου μάθηση. Πιστεύουν ακράδαντα ότι η δια βίου μάθηση παίζει βασικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή, καθώς υποστηρίζει την ενεργό και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Οι παρεμβάσεις τους προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Center for Social Innovation

CSI image_logo_HighRes_NoBackground (1) (2).png
Cyprus

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης από την Κύπρο που εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς. Η ομάδα CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς της Πληροφορικής. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα και την ικανότητα εντοπισμού κοινωνικών αναγκών, σχεδιασμού και εφαρμογής προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών και παροχής βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας CSI είναι πολυάριθμοι και περιλαμβάνουν τους τομείς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ευθύνης.

Το CSI βασίζεται σε 50 χρόνια εμπειρίας στο ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του και προσπαθεί να λύσει συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα.

bottom of page